ELDECO

Poradna

Užitečné infomace o našich služnách,

odpovědi na často kladené otázky (FAQ), rady a doporučení

FAQ

Optimální je dodržovat povinnost vlastníků bytových domů a provádět každých 5 let revizi elektroinstalace ve společných částech domu. Při revizi je zkontrolován a zhodnocen stav elektroinstalace z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti. Revizní zpráva stanoví/doporučí, i s ohledem na další předpokládanou životnost a zatížení elektroinstalace, zda a v jakém rozsahu je nutné rekonstrukci elektroinstalace provést. Vhodné je provádět i revize elektroinstalace v bytových jednotkách, jejíž případné závady může revize včas odhalit.

Cena rekonstrukce elektroinstalace vychází z jejího rozsahu a způsobu provedení. Roli hraje velikost domu i případné požadavky investora. Obvykle se cena pohybuje od nižších stovek tisíc Kč výše.

Ano, práce na rekonstrukci elektroinstalace lze realizovat i v průběhu zimního období.

Práce lze realizovat v jakémkoliv období v průběhu roku. V období prázdnin však probíhají dovolené, obyvatelé bytového domu tak mohou být méně vystavovány vedlejším vlivům (vyšší hluk, prach, apod). Pokud je rekonstrukce elektroinstalace prováděna o prázdninách a její součástí jsou nové přívody elektřiny do bytů, je potřeba zajistit přístup do bytu pro provedení výměny. 

Záleží na rozsahu a způsobu provedení díla. Pro komplexní rekonstrukci elektroinstalace, kdy se mění v podstatě vše - hlavní domovní vedení, elektroměrové rozvaděče, přívody elektřiny pro byty, osvětlení chodeb, přívod pro výtah, domovní telefony a provádějí se související stavební a montážní práce, lze počítat orientačně s průměrnou dobou 1 měsíc.

Součástí rekonstrukce elektroinstalace je hrubý úklid suchou cestou – zametení a odnos suti, demontovaných hmot a odpadu vzniklého při nových instalacích a stavebních pracích. Tzn. dům je každý den uklizen po stavební a montážní činnosti. Po provedení všech prací lze zajistit závěrečný generální úklid a to buď samostatně nebo sjednat jako součást díla.

Ano, tyto práce, např. výměnu bytové rozvodnice, v rámci bytové jednotky rovněž realizujeme, vč. souvisejících prací zednických, stavebních, malířských a úklidu. 

Doba instalace systému domovních telefonů záleží na rozsahu systému, zejména: množství účastníků (bytových jednotek/domovních telefonů), počet vstupních dveří do domu, ke kterým má být umístěn vstupní panel – tablo (obvykle přední/zadní vchod), zda mají být zapojeny el. zámky ve vstupních dveřích do domu. Doba instalace celého sytému se zpravidla pohybuje v rozsahu 1 - 3 pracovních dnů. Samotná montáž domovního telefonu v bytové jednotce trvá cca 20-30 min.

Záleží na konkrétním typu domovního telefonu a funkcích. U telefonů se sluchátkem začíná hovor jeho zvednutím a ukončí se zavěšením. U hands free telefonů a videotelefonů bez sluchátka se hovor aktivuje a ukončí stisknutím příslušného tlačítka na přístroji. Nastavení hlasitosti u telefonů se sluchátkem a hands free audiotelefonů je nejčastěji pomocí přepínače na telefonu, u hands free videotelefonů probíhá nastavení v menu na displeji.

Standardně je součástí montáže domovního telefonu rovněž i zaškolení obsluhy a předání návodu k užívání. 

Ano, klasicky lze rozlišit dva způsoby vyzvánění (zvonění u hlavních dveří do bytového domu na vstupním table systému domovních telefonů a následně zvonění u dveří do bytové jednotky). 

Ano lze, za předpokladu, že hlavní dveře do domu disponují elektrickým zámkem. Pokud el. zámek ve dveřích není, je možné jej dodatečně instalovat a zapojit.

Je nutné vyplnit „Žádost o připojení z distribuční sítě PREdistribuce, a.s. na hladině NN“ (lze stáhnout na stránkách PREdistribuce, a.s. – změna rezervovaného příkonu), ve které se zaškrtne možnost „Zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem“. Vyplněný formulář je nutné odevzdat nebo zaslat na Zákaznické centrum PRE, které následně do 30 dní zašle tzv. „Smlouvu o připojení“. Po uhrazení příslušné poplatku na zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem je nutné vyhledat oprávněného revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost odběrného místa. Revizní technik následně vystaví (na originálním formuláři tzv. „Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN“, které jsou platné 3 měsíce. S tímto formulářem je nutné navštívit opět Zákaznické centrum PRE, kde budou uzavřeny následné smlouvy.